hundetrenerutdannelsen

Viktig informasjon du må lese før du melder deg på!

 

 

 

Det er løpende opptak. Det vil si at det er åpent for påmelding inntil fullt. Det er begrenset antall plasser på hvert skolested.

Samlingsdatoer Skedsmo 2019 - 20

Samlingsdatoer Skedsmo 2019 – 2020

7. og 8. september

5. og 6. oktober

2. og 3. november

7. og 8. desember

25. og 26. januar

7. og 8. mars

2. og 3. mai

6. og 7. juni

I tillegg ca. 30 timer nettundervisning.

Nettundervisning er obligatorisk, og det er alltid opptak som blir liggende tilgjengelig i gruppen. Oversikt over datoer for nettundervisning gis på første samling.

OBS! Det er obligatorisk oppmøte på minimum 6 av samlingene uavhengig av årsak til fravær!

Samlingsdatoer Bodø 2019 - 20

Samlingsdatoer Bodø 2019 – 2020

14. og 15. sepbember

12. og 13. oktober

9. og 10. november

14. og 15. desember

1. og 2. februar

14. og 15. mars

9. og 10. mai

13. og 14. juni

I tillegg ca. 30 timer nettundervisning.

Nettundervisning er obligatorisk, men det er alltid opptak som vil bli liggende tilgjengelig i gruppen. Oversikt over datoer for nettundervisning gis på første samling.

OBS! Det er obligatorisk oppmøte på minimum 6 av samlingene uavhengig av årsak til fravær!

gratis e-post kurs!

gå pent i bånd

KLIKK HER

unghund kurs 15-18 måneder 
- for deg med en tenåring i hus

KLIKK HER

kontakt

avdeling rudshøgda

Stolvstadvegen 11, 2360 Rudshøgda
+47 99 04 28 03 / +47 61 16 42 56
kontakt@innlandethundesenter.no

avdeling skedsmo

Tomtveien 12, 2015 Leirsund
+47 48 13 56 29
skedsmo@innlandethundesenter.no